Trụ nước chữa cháy là gì? là thiết bị chuyên dùng được lắp đặt vào hệ thống đường ống cấp nước, dùng để lấy nước phục vụ chữa cháy.

Cấu tạo và các thông số kĩ thuật của trụ nước chữa cháy

Trụ nước chữa cháy được chia làm hai loại : trụ chữa cháy nổi ( trụ nổi ); trụ chữa cháy ngầm ( trụ ngầm ).

Trụ chữa cháy nổi ( trụ nổi ):

 • Loại trụ nước chữa cháy mà toàn bộ phần họng chờ đặt nổi trên mặt đất với chiều cao theo quy định trong tiêu chuẩn

Trụ chữa cháy ngầm ( trụ ngầm ):

 • Loại trụ nước chữa cháy được đặt ngầm toàn bộ dưới mặt đất , khi sử dụng lấy nước phải sử dụng cột nước.

Cột lấy nước chữa cháy : 

 • Là thiết bị chuyên dùng được trang bị theo xe chữa cháy, dùng nối với tru ngầm để lấy nước. cột lấy nước chữa cháy chỉ có hai họng chờ để cho xe chữa cháy hút nước trực tiếp qua cột hoặc để lắp vào vòi chữa cháy lấy nước vào xe hoặc trực tiếp chữa cháy .

===>> Các thông số kĩ thuật và thông số làm việc được quy định trong tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6379 – 1998 “ Thiết bị chữa cháy – Trụ nước chữa cháy – Yêu cầu kỹ thuật “. Trụ nước chữa cháy bao gồm các bộ phận chính như van, thân trụ và họng chữa cháy có kích thướt theo tiêu chuẩn.

Các thông số kỹ thuật cơ bản của trụ nước chữa cháy được quy định như sau :

 • Trụ nước phải chịu được áp suất thử trong dưới 1,5 Mpa. Khi thử theo điều kiện tiêu chuẩn không cho phép trụ nước có dấu hiệu nứt gãy hoặc biến dạng dư.
 • Sau khi lắp ráp trụ nước phải đảm bảo : kín với áp suất thủy lực không dưới 1 Mpa; lượng nước đọng lại trong trụ nước không lớn hơn 50. Khi lượng nước đọng lớn hơn, phải được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền.
 • Họng chờ của trụ nổi phải phù hợp với đầu nối loại DR.2-125 (M150I6) đối với họng lớn và đầu nối loại ĐT.1-77 đối với họng nhỏ theo TCVN 5739:1993
 • Kết cấu và cách cố định trục van của trụ nước phải đảm bảo độ chắc chắn  và độ tin cậy cảu khớp nối, và phải không để xảy ra khả năng khớp nối xoay khi mở khóa cột lấy nước chữa cháy .
 • Lớp sơn trên bề mặt ngoài trụ nước không được bong tróc, trong điều kiện vận hành theo quy định. Trụ nổi phải sơn phản quang màu da cam hoặc màu vàng toàn bộ nắp bảo vệ trục van ở đầu trụ
 • Đối với trụ nổi lắp đặt trên vĩa hè, cạnh đường giao thông phải đảm bảo điều kiện khoảng cách tối thiểu giữa trụ nước và tường các ngôi nhà không dưới 5m và cách mép vĩa hè không quá 2,5m.
 • Khi lắp trụ nổi trên vĩa hè, họng lớn của trụ phải quay ra phía lòng đường, khoảng cách từ mặt đất đến đỉnh trụ nước là 700mm.
 • Thông số làm việc của trụ nước chữa cháy được quy định tại bảng 1, tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6379-1998.
 • Trụ nước chữa cháy lắp đặt trên đường ống của hệ thống cung cấp nước chữa cháy của thành phố hoặc các khu công nghiệp và hệ thống cấp nước tại các công trình. Kết nối trụ nước chữa cháy với hệ thống đường ống.
 • Các trụ nước chữa cháy hiện nay được sủ dụng nhiều chủng loại khác nhau ,tùy vào nguồn vốn đầu tư và điều kiện xây dựng hệ thống cung cấp nước. tuy nhiên các trụ nước chữa cháy đều phải đạt được các yêu cầu về thông số kỹ thuật, đảm bảo để xe chữa cháy lấy nước, phục vụ chữa cháy.

Cột áp và lưu lượng tại trụ nước chữa cháy

Cột áp tại trụ nước chữa cháy

Cột áp được quy định dựa trên loại đường ống mà nước lắp đặt trên đó.Đối với đường ống áp lực cao,cột áp tại trụ nước chữa cháy phải đảm bảo áp lực dùng để chữa cháy trực tiếp, với đường vòi sử dụng có chiều dài tối thiểu là 150m; đối với đường ống áp lực thấp, cột áp đo được tại trụ, theo quy định không nhỏ hơn 10m

Lưu lượng tại trụ nước chữa cháy

Tùy theo cột áp tại trụ nước chữa cháy mà có lưu lượng nước chữa cháy tương ứng.