Quả cầu chữa cháy tự động bột 6KG, 8KG

Các bình chữa cháy tự động bột ABC, BC 6kg 8kg  được trang bị cho các khu vực có nguy hiểm cháy không…

Bình chữa cháy dạng bột MFZ8

Quy định lựa chọn bình chữa cháy đối với từng trường hợp nhất định phải được xác định theo tính chất và mức…

Bình chữa cháy dạng bột MFZ4 4kg

Cách sử dụng bình chữa cháy dạng bột MFZ4 hiệu quả nhất Đưa bình đến gần đám cháy ⇒Lắc, xóc bình.Từ khoảng cách…

Bình chữa cháy dạng khí CO2 MT5

Cách bảo quản bình chữa cháy CO2 MT5 phải để nơi dễ lấy, dễ thấy, không ảnh hưởng đến lối thoát nạn. Để…

Bình chữa cháy dạng khí CO2 MT3

Là phương tiện chữa cháy ban đầu, được trang bị tại chỗ, dùng để dập tắt những đám cháy có diện tích nhỏ,…

Bình chữa cháy xe đẩy

Bình chữa cháy loại xe đẩy đây là loại bình chữa cháy có công suất lớn, dùng để chữa cháy các đám cháy…

Bình chữa cháy khí CO2

Bình chữa cháy khí CO2 chữa được loại đám cháy gì ? Hiệu quả cao khi dập tắt đám cháy trong phòng kín…

Bình chữa cháy bằng bột

Bình chữa cháy dùng để chữa các đám cháy mới phát sinh, chưa phát triển, có diện tích nhỏ. So với các loại…

LIÊN HỆ LIÊN HỆ