Các thủ tục được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy gồm các bước mới nhất hiện nay

Để được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ PCCC 2022 ta cần làm theo các bước như sau :

1.Trình tự thực hiện :
Bước 1 : Cá nhân , tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2 :Cá nhân , tổ chức nộp hồ sơ cho Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn ,cứu hộ-Công an thành phối Đà nẵng , người đến nộp hồ sơ phải có giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền , xuất trình thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng
*Cán bộ tiếp nhận hồ sơ :
+Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì viết phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC03)giao cho người nộp hồ sơ 01 bản và lưu 01 bản
+Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thành phần hoặc chưa hợp lệ thì trả lại , hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và ghi thông tin vào phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ (Mẫu số PC04)giao cho người nộp hồ sơ 01 bản và lưu 01 bản
Bước 3 : Căn cứ theo ngày hẹn trên phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy , chữa cháy , cá nhân ,tổ chức đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả
2. Thành phần hồ sơ
a.Văn bản đề nghị cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh về dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC33 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP)
b.Văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy , chữa cháy , chữa cháy của người đứng đầu , người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh
c.Danh sách cá nhân có vân bằng ,chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy, chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy,chữa cháy phù hợp với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ phòng cháy , chữa cháy của cơ sở kèm theo văn bằng , chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy , chữa cháy
chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy ,chữa cháy ,CMND/CCCD/Hộ chiếu , quyết định tuyển dụng hoặc hượp đồng lao đồng của từng cá nhân và quyết định , phân công đảm nhiệm chức danh chủ trì thiết kế ,thẩm định , giám sát ,chỉ huy trưởng thi công về phòng cháy , chữa cháy ( nếu có )
d. Văn bản chứng minh về điều kiện cơ sở vật chất , phương tiện ,thiết bị bảo đảm cho hoạt động kinh doanh :
– Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc hợp đồng thuê địa điểm hoạt động ; bảng kê khai các phương tiện , thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh
-Chứng chỉ công nhận chất lượng của phòng thí nghiệm và đánh giá hiệu chuẩn thiết bị kiểm định của cơ quan có thẩm quyền đối với trường hợp đề nghị cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn kiểm tra , kiểm định kỹ thuật về phòng cháy , chữa cháy
3. Số lượng hồ sơ
01 ( một )bộ hồ sơ
4. Thời hạn giải quyết
Không quá 07 ngày làm việc , kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
5. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
– Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy
– Trường hợp không cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy , chữa cháy phải có văn bản trả lời , nếu rõ lý do
6. Phí , lệ phí
Không
7. Tên mẫu đơn , mẫu tờ khai
Văn bản đề nghị cấp giấy xác nhậ đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC33 nghị định số 136/2020/NĐ-CP)
8. Yêu cầu , điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
Cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy , chữa cháy phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 41 nghị định số 136/2020/NĐ-CP