Khi chọn hệ thống báo cháy tự động cần xác định quy mô sản xuất của cơ sở, thiệt hại do cháy gây ra và đầu tư để lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động.Đám cháy biểu thị sự gia tăng nhiệt độ nhanh – đám cháy phát triển nhanh chỉ trong một vài phút đã gây thiệt hại về vật chất rất lớn. Cơ sở khi xảy ra cháy thời gian cháy tự do không quá 10 phút, chất cháy là chất dễ cháy.

Phân tích sự nguy hiểm cháy nổ của quá trình công nghệ sản xuất mà nhà và công trình cần được bảo vệ.

 • Đặc tính nguy hiểm cháy của chất cháy
 • Các vị trí có thể xuất hiện cháy và hướng lan truyền của ngọn lửa
 • Dấu hiệu đặc tính của đám cháy, để chọn đầu báo cháy và hệ thống chữa cháy tự động
 •  Xác định nhóm cháy ( nhóm, hạng) sản xuất
 • Tiến hành nghiên cứu đánh giá và phân tích các đặc điểm bố trí, lắp đặt các máy móc, mặt bằng
 • Phân tích khí hậu của phòng bảo vệ: nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, áp suất để chọn hệ thống

Các căn cứ để chọn lựa hệ thống báo cháy tự động.

 • Căn cứ mức độ quan trọng của cơ sở, nhóm nguy hiểm cháy của quá trình công nghệ sản xuất trong phòng bảo vệ và dạng vật liệu cháy, mà lựa chọn lưu lượng tính toán, cường độ phun, thời gian chữa cháy cho phù hợp. Đây là thông số quan trọng đảm bảo hiệu quả của hệ thống chữa cháy tự động.
 • Căn cứ vào chất chữa cháy và phương pháp chữa cháy để xác định hệ thống
 • Căn cứ vào các yếu tố xác định đám cháy và khí hậu của phòng ta chọn dạng loại đầu báo cháy và mức độ cần thiết của sự hoạt động nhanh của đầu báo cháy

Chọn lựa thiết bị đi kèm hệ thống báo cháy để làm gì?

 • Chọn khối nhận tín hiệu và thông tin báo cháy
 • Khối tín hiệu khởi động ( hệ thống chữa cháy tự động) và trung tâm báo cháy
 • Hệ thống kích thích ( hệ thống chữa cháy tự động)
 • Hệ thống vận chuyển chất chữa cháy vào phòng bảo vệ, chọn dạng vòi phun và bố trí tuyến đường ống, vị trí vòi phun và tính toán thủy lực mạng – lựa chọn và tính toán thiết bị vận chuyển chất chữa cháy. Trong trường hợp này cần xác định cường độ phun phù hợp với giá trị tiêu chuẩn
 • Thiết bị chứa chất chữa cháy
 • Thiết bị điều khiển của hệ thống : thiết bị khởi động – kiểm tra – các van, trung tâm điều khiển hoặc các thiết bị khởi động bằng tay
 • Các thiết bị đo – kiểm tra để kiểm tra tính cơ động ( ở trạng thái khởi động và trạng thái tín hiệu)

===>>> Muốn biết them chi tiết về giá địa chỉ giao hàng tại đây