Dự án, công trình, phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn PCCC  và đã được thẩm duyệt về PCCC, trước khi đưa vào sử dụng phải được chủ đầu tư, chủ phương tiện tổ chức nghiệm thu về PCCC.

Nghiệm thu về PCCC bao gồm nghiệm thu từng phần, từng giai đoạn, từng hạng mục và nghiệm thu bàn giao; riêng đối với các bộ phận, của công trình, phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn PCCC khi thi công bị che khuất thì phải được nghiệm thu trước khi tiến hành các công việc tiếp theo.

Hồ sơ nghiệm thu về PCCC gồm những gì :

  • Thứ I: Bản sao giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC của cơ quan Cảnh sát PCCC;
  • Thứ II:Bản sao giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC đã lắp đặt trong công trình, phương tiện giao thông cơ giới;
  • Thứ III:Các biên bản thử nghiệm, nghiệm thu từng phần và nghiệm thu tổng thể các hạng mục, hệ thống PCCC;
  • Thứ IV:Các bản vẽ hoàn công hệ thống PCCC và các hạng mục liên quan đến PCCC phù hợp với hồ sơ thiết kế đã được thẩm duyệt;
  • Thứ V:Tài liệu, quy trình hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng các thiết bị, hệ thống PCCC của công trình, phương tiện giao thông cơ giới.
  • Thứ VI: Văn bản nghiệm thu hoàn thành hệ thống, thiết bị có liên quan về PCCC
  • Thứ VII: Các văn bản, tài liệu nêu trên phải có xác nhận của chủ đầu tư, chủ phương tiện, nhà thầu, đơn vị tư vấn thiết kế. Nếu hồ sơ thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch sang tiếng việt.

Cơ quan Cảnh sát PCCC kiểm tra nghiệm thu về PCCC theo các nội dung sau :

  • Thứ I: Kiểm tra nộ dung và tính pháp lý của hồ sơ nghiệm thu về PCCC do chủ đầu tư, chủ phương tiện giao thông cơ giới chuẩn bị;
  • Thứ II: Kiểm tra việc thi công, lắp đặt phương tiện, thiết bị PCCC của công trình, phương tiện giao thông cơ giới theo thiết kế đã thẩm duyệt;
  • Thứ III: Tổ chức kiểm tra thử nghiệm hoạt động thực tế của các phương tiện, thiết bị PCCC của công trình, phương tiện giao thông cơ giới khi xét thấy cần thiết.

+ Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày thông qua biên bản kiểm tra nghiệm thu, cơ quan Cảnh sát PCCC có trách nhiệm xem xét, nếu đạt các yêu cầu thì ra văn bản nghiệm thu về PCCC.

+ Văn bản nghiệm thu về PCCC của cơ quan Cảnh sát PCCC là một trong những căn cứ để chủ đầu tư nghiệm thu, quyết toán và đưa công trình, phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn PCCC vào sử dụng.

===>> Muốn biết them chi tiết về các dịch vụ pccc như nạp bình chữa cháy, tư vấn thiết kế bảo trì hệ thống PCCC thì liên hệ  tại đây.